facebook tracking

Bli med i vårt Customer Success team!

Vil du jobbe jobbe med å eie og videreutvikle våre kundeforhold. Attensi vokser i stormfart og nå ser vi etter en fremoverlent og strategisk person til vårt Customer Support team!

Attensi er et av Norges raskest voksende teknologiselskap. Vi bruker spillteknologi til å lage  simuleringsbasert og "gamified" trening. Våre løsninger skaper reell endring i adferd og kunnskap, og gjør ikke minst at kompetanseutvikling og læring blir gøy! 

Vi er blant de ledende i verden på vårt fagfelt, og har etablert en sterk portefølje av store kunder både i, og utenfor Norge. I dag er vi 95 ansatte på kontorer i Oslo og London- og blir stadig flere.

Vi ser nå etter en Customer Success Manager som kan hjelpe våre kunder med å få mest mulig verdi av partnerskapet med Attensi. 

Du blir en del av vårt dyktige og engasjerte Customer Success team og vil jobbe tett med våre kunders toppledelse for å sikre at de får størst mulig verdi fra bruken av Attensi sine produkter. Du vil også jobbe kontinuerlig med å videreutvikle eksisterende kunderelasjoner og engasjement.

Som Customer Success Manager jobber du tett med selgere, prosjektledere og produktteam for å sikre at våre produkter skaper reell verdi, innsikt og ikke minst begeistring hos kunden!

Hvem er du?

Vi ser etter folk med sterkt pågangsmot og motivasjon for å skape reell verdi og endring. Du har en analytisk tilnærming og er ofte den som ser muligheter der andre ser begrensninger. Du har solid forretningsforståelse og er best når du kan jobbe med operasjonelle og strategiske problemstillinger. Du er positiv, nysgjerrig og engasjert, og trives med å jobbe kundeorientert og kommersielt. Du er en sterk relasjonsbygger og trigges av muligheten til å være en sentral bidragsyter i Attensi sin videre utvikling. 

 • Du er strukturert og trives med høyt tempo og mange baller i luften
 • Du har 3-8 års erfaring fra kundeorientert arbeid, gjerne fra konsulentvirksomhet, key account management eller lignende
 • Du er en sterk relasjonsbygger og har gjerne erfaring fra å eie og/eller videreutvikle kunderelasjoner
 • Du er kommersielt orientert og trigges av å identifisere nye forretningsmuligheter 
 • Du er en sterk problemløser og skaper resultater gjennom solid gjennomføringsevne
 • Du har solid teknologiforståelse og kunnskap 
 • Du er nysgjerrig og setter deg raskt inn i ny tematikk og nye fagområder
 • Du er flytende i norsk og engelsk (muntlig og skriftlig)

Vi ser etter deg som har et ønske om å jobbe med å skape verdi for kunden, og for Attensi. For å lykkes hos oss er det også viktig at du er en lagspiller som trives med å skape verdi sammen med andre gjennom deling av kunnskap, erfaringer og bidrag på tvers av virksomheten.

Hva vil du gjøre?

Som Customer Success Manager vil du ha helt eller delvis ansvar for en portefølje av kundeengasjement, og vil jobbe med å kontinuerlig vedlikeholde og videreutvikle disse. Du vil jobbe med å sikre vellykket implementering og oppfølging av Attensi sine prosjekter hos kundene, og vil ha tett dialog med kunden for å sikre at de opplever verdi fra partnerskapet. Du vil også identifisere nye muligheter hos eksisterende kunder, og vil jobbe tett sammen med selgere, prosjektledere og produktteam, for å bringe disse fra muligheter til realiserte prosjekter.

 • Du vil ha det overordnede ansvaret for flere kunder
 • Du vil ha ansvar for onboarding av nye kundeforhold og sikre involvering av de rette interessentene fra kundens side
 • Du vil støtte kundens toppledelse i å sikre en vellykket implementering og bruk av Attensi sine løsninger gjennom løpende kontakt og rådgivning
 • Du vil bidra til å hindre eller løse potensielle utfordringer i implementeringen av Attensi sine løsninger gjennom rådgivning til kunden basert på innsikt og erfaringer fra andre kunder
 • Du vil proaktivt dele innsikt og erfaringer basert på bruken av Attensi sine produkter med kunden, og  vil være en god diskusjonspartner/rådgiver for videre utvikling av kundeengasjementet 
 • Du vil støtte salgsteamet i salgsprosesser overfor potensielt nye kunder gjennom å bidra med erfaringer fra eksisterende samarbeid 
 • Du vil være en aktiv bidragsyter til videreutvikling av vårt Customer Support team 
 • Du vil bidra til Attensi sin videre vekst og utvikling 

Hva kan vi tilby deg?

I Attensi får du en sentral rolle i et av Norges mest spennende- og raskest voksende scale-ups. Du får jobbe i et åpent og fritt miljø, omgitt av engasjerte, smarte og dyktige kolleger fra en rekke ulike bakgrunner, både kulturelt og faglig. Attensi er opptatt av å gi folk muligheten til å vokse med selskapet, så du vil også kunne utvikle rollen over tid. Ikke minst, får du spennende utfordringer i et dynamisk og innovativt miljø med store ambisjoner.

Attensi har et ungt, energisk og sosialt arbeidsmiljø. Vi har stort fokus på det sosiale, noe som inkluderer månedlige Attensi-dager, lønningspils, spillkvelder, teamturer, sportsarrangementer m.m., og vi holder til i moderne kontorer i Forskningsparken sammen med mange andre start-ups og scale-ups.

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Some of your colleagues

Oslo

Forskningsparken - Oslo Science Park
0349 Oslo Directions CONTACT@ATTENSI.COM +47 23 90 50 06

An exceptionally exciting, fun and challenging workplace

We believe that people perform their best work when they are challenged, free and engaged. Therefore we strive to avoid hierarchies and limitations. We focus on rapid, iterative development, distributed decision power, broad involvement - and on having fun at work!

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor